Hírlevél
Név:

 
E-mail:
FRISS KOMMENTEK
2016-10-14 19:06

Kedves Hard !

Nem tudlak megnyugtatni (esetleg távolba mutató kiutat keresni ) ,mivel az UNIÓ von el lényeges jogokat a nemzetállamoktól és az ezzel nem arányos,egyébként piaci viszonyokat is torzító - elenyésző nagyságú - támogatásokat sajnos olyan feltételhez köti,amik teljesítése mellett nem valósulhatnak meg termelő ,csak környezet -szépítő beruházások.

Ez sajnos  nem csak a rakamaziakat sújtja,hanem egész  Magyarországot,pontosabban az itteni piacra termelőket.

Az EU termelés-szerkezete miatt a honiak csak kiszolgáltatott "bedolgozók", mivel poiaci erővel és árérvényesítési lehetőséggel csak a multik rendelkeznek a mai struktúrában. Ebből kellene kiutat találni.

Talán a Német Nemzetiségi Önkormányzat képes lehet valamilyen kibúvót elérni !

A  Magyar Állam az adókedvezményeket olyan  feltételhez köti, amiket a csak helyi piacra termelő vállalkozások nem képesek teljesíteni. Tudtommal -furcsa, hogy  nem Magyarország ellen,hanem egy másik állam ellen - a közelmúltban már indított az EUeljárást ilyen okból, holott ugyanez itt is jelentős piaci hátrányt okoz és ez nem zavarja az EU-t.

Lehet, hogy nem volt rá indítvány ?

Az egyenlő bánásmód elvének gyakorlása nem minden esetben erőssége az UNIÓNAK, sőt, a Lisaboni Szerződés hatása azzal ellentétes.

Lehetőségek:

Rakamazon pl. a német származásúak egy nemzetség alapján bizony elvárhatnák a németországiaktól, hogy a feléjük bedolgozó itteni vállalkozások azonos jövedelmi feltételeket biztosítsonak az itt élőknek, mint ha az a termelés Német területen történne.

Ez esetben az itt élő dolgozónál,sőt magasabb adóbevétel formájában az Önkormányzatnál is  maradna a megtermelt érték és nem az őt alkalmazó a közösségtől elidegenedett MAGÁN  cégnél, illetve a német partnernél extra profit formában  jelenne meg, amivel bizony politikai hatalom is "vásárolható".

Imerős ez már a történelemből.

Hasonlóan a német piacnak nem jelenthetett volna nehézséget a  keleti problémák miatt kiszolgáltatottá vált termelők almája értéken történő befogadása...

Szerinem az ilyen, részben szolidáris, másrészről emberjogi kiállástól vállhat egy népcsoport nemzetté és maradhat nemzet,ami az autonómia gazdasági feltételeit is megteremtheti.

2014-10-18 11:23

Kedves Kisbíró !

gy vélem, egy bíró dolga két ellentétes érdek között  "igazságot" tenni, avagy döntést hozni arról, hogy a társadalom képviseletében eljáró közhatalom, melyik fél érdek -érvényesítéséhez adja a szükséges erőt.

Jó esetben a közösség érdekét, békéjét,nyugalmát és fejlődését szolgáló, társadalmi konszenzuson alapuló jogi rendszerben kellene történjen mind ez.

Ha Ön Bíróként  jár el és így  vonja be eme nemes közösség lakosságát - jelen esetben a  Fórum tisztelt olvasóit - egy probléma megítélésébe, sőt ítéletre ragadtatja magát, tudnia kell, hogy azt indokolnia szükséges, de az indoklásban legalább  két dolgot kell deklarálni.

Első soron, melyik az az erkölcsiség, azaz jogrend, amit a közösség elfogad és ami alapján Ön ítél.

Másod soron, mik a tényállások, azaz a tényekkel bizonyítható adatok,amikre ítéletét alapozza.

Rakamaz esetében feltételezhető, hogy  szorgalmas, más számára is elfogadható és kívánatos tevékenység folytatásából élő emberekről beszéljünk, aki értékrendjében elsők között a munkához való jog, a  tisztességes elszámolás, a közbizalom, a biztonsághoz fűződő jog és a teljesítménytől függő feljődés lehetősége az, ami piorítást jelent.

Amennyiben az előző Önkormányzat munkáját értékelni fogják, - egy újabb választásnál ez szükséges - abban csupán annyi adat, hogy  fejenkét 100 ezer Ft adósságot halmozott fel, nem elégséges részben azért, mert ma a magyar emberek állam által felhalmozott egy főre jutó adóssága több (3-4 ) millió Ft, ami a közhatalom által működtetett rendszer jellemzője és nem csak vezetőtől függ.

Sőt, vehetjük a közel azonos jogrendben működő Hódmezővásárhely vagy Debrecen adósság állományát, ami 50 ezer, illetve 200 ezer fő mellett 30-40 milliárd Ft ra nőtt,tehát a rakamaziakénak 5-10 szerese.

Nem állíthatom, hogy ez helyes ( SŐT ! ), de elgondolkodtató,ugyanis  gondolnunk kell arra,hogy az egész rendszerrel probléma van, amin változtatni kell, de ezen feladat  túlnövi egy Polgármester jogkörét.

Ami viszont nem növi túl egy helyi vezető jogkörét, az egy olyan döntés,

meghozatala,

hogy hajlandó e egyes jól értesült "befektető" részére jelentős előnyt, amíg a város lakói számára 100 milliós hátrányt jelentő üzletbe bele vinni a lakókat,majd annak terhét viseltetni velük. ?

Nyilván azok, akik ilyen üzlettől elesnek elle nséget látnak és kígyót -békát kiabálnak arra, akik számukra

"kárt" de a közösség számára védelmet jelentettek. Híányolom ezen problémakör kifejtését az Ön Bíró-"munkájából" kedves Kisbíró !

Ami az adósság állományt illeti,

Rakamaz Iskolájának működtetéséhez szükséges pl. pedagógusok bérköltsége is több volt ezen időszakban,  mint az egy Fő lakosra eső 100 ezer Ft akkumulált adósság.

Ezen túl viszont számos más költség is fel merült a Város üzelemtetése során,amiről szintén nem kaptunk adatot.

Szíveskedjen tehát ítéletét indokolandó előadni egyéb adatot is a publikumnak,mert az Ön állításából csak azt látjuk, hogy Ön a Polgármester és csapata rovására írja azt, hogy a jövőt jelentő ifjuságot nevelő intézményt üzemeltette esetlegesen a Város közössége  terhére.

Ezen elmarasztaló állításban -  úgy vélem - nem sokan állnának Ön mellé.

A jövőt illetően,amennyiban a hangos ricsaj elcsendesül, kíváncsian várja Rakamaz városa, miként fogja az új vezetés megszolgálni és kik felé a bizalmat.

Remélem  eme nemes, jósorsra érdemes  közösség helyzete nem fog romlani csupán azért, mert valakik kiskirálynak nevezve rossz hírét keltve lejáratták azt a vezetőt, aki a közérdeket és nem egy két ember mások számára hátrányt  jelentő egyéni érdekét védte közfeladata ellátása során.

Sajnos az ilyen vezető ma már igen ritka,de kívánom, hogy az írány ez legyen,mert hosszú távon ez a közösség boldogulásának záloga !

 

 

2014-10-18 9:51
TÁMOGATÓINK
Rakamaz Német Nemzetiségi Önkormányzata köszönti a honlapra látogatókat!

Belépők igényelhetőek:
» a fenti telefonszámon


Önkormányzatunk 2002-ben lakossági kezdeményezésre alakult. Kezdeti nagy lelkesedésünk ellenére, be kellett látnunk, hogy az elmúlt 60 év mély nyomot hagyott az itt élő német származású emberekben. Az elhurcolások, megbélyegzések miatt sokan még ma sem merik felvállalni sváb származásukat.
Legfontosabb teendőink egyike lett, éppen ezért, erősíteni az emberekben identitásukat, büszkén felvállalva őseinket.

„Múlt nélkül nincs jelen s jövő!”

Bízunk benne, hogy egyre többen ránk találnak és segítik önkormányzatunk elé kitűzött célok megvalósítását:

  • a német nemzetiség érdekeinek képviseletét,
  • hagyományőrzést,
  • ifjúságunknak megteremteni a megfelelő oktatási körülményeket,
  • partneri kapcsolatok ápolása,
  • helyi szervezetekkel való együttműködést, együtt gondolkodást
  • élhetőbbé tenni Rakamazt.

Reméljük, hogy honlapunk segíti az Önök tájékoztatását, valamint feladataink közös megvalósítását.

SZAVAZÁS
Kérdés: Ön egyetért-e a kommunális adó bevezetésével?